Kalendarium

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 – I półrocze

24.10.2017 – dzień otwarty: godz.17.30 – 18.30
19.12.2017 – wywiadówka: godz.17.00
29.01.2018 – wywiadówka: godz.17.00
6.02.2018 – wywiadówka śródroczna: godz.17.00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

30 kwietnia 2018r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 maja 2018 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 maja 2018 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 czerwca 2018r.- Dzień Sportu
19 czerwca 2018 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze