Rada Pedagogiczna

dyrektor: mgr Ewa Chodźko (wychowanie fizyczne)

nauczyciele:

mgr Tomasz Celej (edukacja dla bezpieczeństwa)
mgr Edward Ciągło (technika, informatyka)
mgr Sabina Dzierwa (edukacja wczesnoszkolna, zaj. logopedyczne)
mgr Michał Gomułka (muzyka)
Grażyna Grzesiak (religia: klasy 0-II, IV-VI )
mgr Alicja Irlik (edukacja wczesnoszkolna, świetlica)
mgr Agnieszka Kańka (język angielski)
mgr Paweł Kapusta (chemia)
mgr Kinga Kawala-Zmarzły (pedagog)
mgr Janina Kraczka (muzyka)
mgr Katarzyna Kraczka (oddział przedszkolny)
ks. dr Leszek Mateja (religia: kl. III, kl. VII)
mgr Dominika Matysiak-Kapusta (matematyka)
mgr Roma Nienartowicz (edukacja wczesnoszkolna, świetlica)
mgr Jolanta Nowak (język polski)
mgr Wiesław Pastuła (plastyka)
mgr Piotr Potoniec (przyroda, biologia, geografia, basen, świetlica)
mgr Anna Słota (oddział przedszkolny)
mgr inż. Mieczysław Stańko (fizyka)
mgr Magdalena Tomasiak (biblioteka szkolna)
mgr Maria Turaczyk (wos, historia)
mgr Dorota Zając (język polski, język niemiecki)