Kalendarz roku szkolnego                                                      2021/2022
Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021r.  
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2021r.  
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 11.01.2022r.  
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 01.02.2022r.  
Ferie zimowe 17- 30 stycznia 2022 r.  
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  
Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022r.  
Termin ustalenia i podania do wiadomości ocen z przedmiotów i zachowania 10.06.2022r.  
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 17.06.2022r.  
Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.  
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 24.06.2022r.  
inne posiedzenia Rady Pedagogicznej wg potrzeb  
 
Zebrania oraz obowiązkowe wywiadówki :

21-09-2021r.  23-11-2021r.   11-01-2022r.    29-03- 2022r.  31-05-2022r.

 

   
Apele i uroczystości szkolne
Ślubowanie kl.I, 13.10.2021r.  
Święto Niepodległości 10.11.2021r  
Życzenia świąteczno-noworoczne 22.12.2021r  
Święto Babci i Dziadka styczeń (przedszkole)  
Życzenia świąteczno-wielkanocne 13.04.2022r.  
Święto Konstytucji 3-Maja

Podchody rodzinne

29.04.2022r.

Maj 22

 
Święto szkoły- Piknik „Grunt to rodzinka”  Czerwiec 2022r.  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 24.06.2022r.  
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12.11.2021,  7.01.2022,  2.05.2022,  24, 25 i 26 maja 2022 EGZ. KL.8,  17.06.2022, 21.06.22    (RAZEM 8 DNI)