RAMOWY ROZKŁAD  DNIA GRUPA STARSZA „SMERFY”

8.00-8.25 –Schodzenie się dzieci w Sali, zabawy indywidualne (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne), aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru inicjatywy, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna.

8.25-8.50- Zabawy ruchowe integrujące całą grupę i czynności higieniczno-porządkowe.

8.50-9.05 – Śniadanie. Zachęcanie do kulturalnego spożywanie posiłków.

9.05-10.00- Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

10.00-10.45- Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali.

10.45- 11.35-Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela w małych grupkach, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą ( dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku). Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczej.

11.35-11.40- Czynności higieniczno-porządkowe.

11.40-12.00- Obiad. Zachęcanie do kulturalnego spożywania posiłków.

12.00-13.00- Zabawy swobodne, słuchanie opowiadań nauczycielka na podstawie literatury dziecięcej lub słuchanie fragmentów książek, ćwiczenia relaksacyjne, gry i układanki stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domu.