W naszej szkole pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki jest stałym punktem kalendarza uroczystości szkolnych. Odbywa się najczęściej w II półroczu, kiedy uczniowie znają już cały alfabet. Dlatego też  7 marca br. odbyła się lekcja biblioteczna, w czasie której w poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 10 uczniów.

W trakcie uroczystości pierwszoklasiści zapoznali się z biblioteką szkolną oraz jej zbiorami, z zasadami korzystania z biblioteki.
Zajęcia wzbogacone zostały różnymi konkursami czytelniczymi – przyjaciele biblioteki świetnie sobie z nimi poradzili.

Po zapoznaniu się z Prośbami Książek złożyli ślubowanie czytelnicze, otrzymali Dyplom Pasowania na Czytelnika i karty biblioteczne. Na koniec nowi użytkownicy biblioteki mieli możliwość wypożyczenia wybranej książki.

Dzieci były dumne z tego, że stały się pełnoprawnymi członkami biblioteki.