Wymagania edukacyjne

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Klasy 1-3

JĘZYK POLSKI
Wymagania edukacyjne – klasy 4-8
Wymagania edukacyjne – zasady
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

MATEMATYKA
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

RELIGIA
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7

BIOLOGIA
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Zasady oceniania w klasach 4-8

CHEMIA
Klasa 7
Klasa 8

FIZYKA
Klasa 7
Klasa 8

GEOGRAFIA
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

HISTORIA
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

INFORMATYKA
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

JĘZYK ANGIELSKI
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasy 4-8

JĘZYK NIEMIECKI
Przedmiotowy system oceniania dla klasy 7 i 8
Klasa 7
Klasa 7 Plan wynikowy
Klasa 8
Klasa 8 Plan wynikowy

MUZYKA
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7

PLASTYKA
Klasy 4-7

PRZYRODA
Klasa 4

TECHNIKA
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

WOS
Klasa 8

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

WDŻ
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8