nazwa: Zespół Szkolno–Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach
rok powstania szkoły: –
adres: Rusocice, ul. Krakowska 100 , 32-071 Kamień
telefon/faks: (012)280 30 57
e-mail: szkola.rusocice@poczta.fm
typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa
organ prowadzący: Gmina Czernichów
organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty Kraków
dyrektor: mgr Ewa Chodźko