Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Marcin Olipra

Zastępca: Adrian Sak

Sekretarz: Martyna Gąsiorek