MISJA SZKOŁY

– uczymy prawdy

– kształtujemy piękno

– wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu

DZIAŁAMY PO TO, ABY:

NASI UCZNIOWIE – maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym

ICH RODZICE – darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania

NAUCZYCIELE – mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy

SZKOŁA – cieszyła się uznaniem środowiska i była oazą dobrego i mądrego świata

 

ZADANIA SZKOŁY:

– wszechstronny rozwój osobowy ucznia

– kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

– poszukiwanie piękna, dobra i prawdy,  rozwijanie dociekliwości poznawczej,

– przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji

– stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy