Wieś Rusocice leży w południowej części Polski, w granicach woj. małopolskiego, 25 km w linii prostej na zachód od Krakowa w obrębie gminy Czernichów wzdłuż drogi prowadzącej do Kamienia. Droga ta prowadzi również do Oświęcimia, Alwerni i Wadowic. Jest to teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rzeźba obszaru uwarunkowana jest rodzajem występujących skał. Wpływ na rzeźbę miały procesy, które przebiegały tu po ustąpieniu Morza Mioceńskiego. Wapienie jurajskie i triasowe to nie jedyne skały, które budują ten obszar.  Spotkać tu można utwory pochodzenia karbońskiego w postaci grubych warstw piaskowców i zlepieńców.

Wieś położona jest na glebach lessowych – są to gleby brunatne bogate w składniki pokarmowe. W dolinie rzeki Wisły występują mady. Bogactwem naturalnym wsi są piękne lasy, które otaczają wieś z północnej strony. Najpospolitszym składnikiem drzewostanu jest sosna, świerk oraz buk zwyczajny. Rzadziej spotyka się jodłę, dąb i modrzew. Rusocice położone są w pasie jurajskich parków krajobrazowych. Przy dobrej pogodzie można ze skał zobaczyć zarówno Kopiec Kościuszki w Krakowie jak i Zakłady Chemiczne w Dworach koło Oświęcimia. Na 1 km2 przypada 149 osób, podczas gdy w Polsce średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby na 1 km2.