II PÓŁROCZE

Klasyfikacja:

  • 13 maja 2024 – informacja o zagrożeniu ocena niedostateczną
  • 6 czerwca 2024 – wystawienie ocen przewidywanych
  • 11 czerwca 2024 – ustalenie ocen klasyfikacyjnych
  • 13 czerwca 2024 – rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji końcoworocznej

Zebrania z rodzicami:

  • 9 kwietnia 2024 – dzień otwarty od godz. 16.00 – 17.30
  • 7 maja 2024 – zebranie