RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

7.00 – 8.15      Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna, dydaktyczno – wyrównawcza oraz z dzieckiem zdolnym.

8.15 – 8.30      Zabawy muzyczno – ruchowe integrujące całą grupę. Czynności higieniczno – porządkowe przed śniadaniem.

8.30 – 9.00      Śniadanie – utrwalanie nawyków zdrowego odżywiania się.

9.00 – 9.30      Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

9.30 – 11.30    Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Czynności higieniczne przed obiadem  i samoobsługowe.

11.30 – 12.00  Obiad – przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

12.00 – 13.00  Leżakowanie – odpoczynek przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.

13.00 – 14.15  Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem.

14.15 – 14.30  Zabawy ruchowe, utrwalanie wierszy i piosenek z dziecięcego repertuaru. Czynności higieniczno – porządkowe przed podwieczorkiem.

14.30 – 15.00  Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.00 – 17.00  Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w Sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci. Zabawy przy stolikach w małych grupach, rozwijanie twórczej aktywności.