NAUCZYCIELE 2023/24

 Chodźko Ewa dyrektor, wych. fizyczne, edukacja   wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 Adamczyk Beata muzyka
 Bloński Barbara

 nauczyciel wspomagający, pedagog   specjalny

 Celej Tomasz edukacja dla bezpieczeństwa,   wychowanie fizyczne
 Dzierwa Sabina

 edukacja wczesnoszkolna, logopeda

 Gara Anna wychowanie przedszkolne, WOS
 Irlik Alicja edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 Kańka Agnieszka

 język angielski, język francuski

 Kapusta Michał

 informatyka

 Kapusta Paweł chemia
 Kapusta- -Matysiak Dominika matematyka, oligofrenopedagogika,   przyroda
 Kawala-Zmarzły Kinga pedagog szkolny, edukacja   wczesnoszkolna, wychowanie   przedszkolne
 Kołodziej Joanna nauczyciel wspomagający, świetlica,   edukacja wczesnoszkolna,   wychowanie przedszkolne
 Kraczka Katarzyna wychowanie przedszkolne, WdŻwR,   edukacja wczesnoszkolna
 Krupa Rafał wychowanie fizyczne, gimnastyka   korekcyjna
 Kusiak Agnieszka biologia, geografia, przyroda
 Nienartowicz Roma

 edukacja wczesnoszkolna, doradztwo   zawodowe

 Nowak Jolanta język polski, biblioteka
 Nowak Wiesława oligofrenopedagogika
 Pastuła Wiesław

 plastyka

 Ryszka Agnieszka religia (0 – 4)
 Stańko Mieczysław

 fizyka

 Słota Anna wychowanie przedszkolne, edukacja   wczesnoszkolna
 Turaczyk Maria historia
 Wątroba Mateusz technika
 Zając Dorota język polski, język niemiecki
 Zabagło Lucyna religia (5 – 8)