dyrektor: mgr Ewa Chodźko (wychowanie fizyczne)

nauczyciele:

mgr Tomasz Celej (edukacja dla bezpieczeństwa)
mgr Edward Ciągło (technika, informatyka)
mgr Sabina Dzierwa (edukacja wczesnoszkolna, zaj. logopedyczne)
mgr Anna Gara (oddział przedszkolny, WOS)
Grażyna Grzesiak (religia: klasy 0-II, IV-VII )
mgr Alicja Irlik (edukacja wczesnoszkolna, świetlica)
mgr Agnieszka Kańka (język angielski)
mgr Paweł Kapusta (chemia)
mgr Kinga Kawala-Zmarzły (pedagog)
mgr Katarzyna Kraczka (oddział przedszkolny)
mgr Joanna Kołodziej  (oddział przedszkolny)
mgr Rafał Krupa (wychowanie fizyczne)
mgr Agnieszka Kusiak (biologia, geografia)
ks. dr Leszek Mateja (religia: kl. III, kl. VIII)
mgr Dominika Matysiak-Kapusta (matematyka, przyroda)
mgr Roma Nienartowicz (edukacja wczesnoszkolna, świetlica)
mgr Jolanta Nowak (język polski)
mgr Wiesław Pastuła (plastyka)
mgr Radosław Pięta (muzyka)
mgr inż. Mieczysław Stańko (fizyka)
mgr Maria Turaczyk (historia)
mgr Dorota Zając (język polski, język niemiecki)