Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Harmonogramem rekrutacji w dniu 23 marca 2020 r w szkole (na drzwiach wejściowych) zostały podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rusocicach na rok 2020/2021.

Ze względu na wyjątkowość sytuacji, w przypadkach szczególnych (np. choroby rodzica) możliwe będzie uzyskanie w/w informacji drogą telefoniczną (nr. tel 122803057), z zastrzeżeniem, że informacji tych udziela tylko Dyrektor szkoły.

Po ogłoszeniu w/w list – Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia drogą e-mailową lub osobiście -pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do tutejszej placówki. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2020 r.

W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się Covit-19 – oświadczenia woli można pobrać na stronie szkoły szkolarusocice.czernichow.pl (wzór można pobrać tutaj) i należy składać na adres e-mail: szkola.rusocice@poczta.fm, lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie od 8.00 do 13.00

UWAGA !

Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia w stosownym terminie lub jego brak – jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych.

 

Ewa Chodźko – dyrektor szkoły