Od 2004 roku 2 MAJA jest w Polsce obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Uczniowie naszej szkoły zawsze pamiętają o tym święcie- z dumą i należytym szacunkiem prezentują polską flagę.
Klasa 3a
Klasa 1a