20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Konwencja ta została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Jest to uniwersalny dokument, który gwarantuje wszystkim dzieciom na całym świece ich prawa, chroni je, ale i wspiera w tym, aby mogły prawidłowo się rozwijać. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W naszej szkole cały miniony tydzień celebrowaliśmy obchody tego święta. We wtorek uczniowie i nauczyciele założyli niebieskie stroje, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.  W trakcie lekcji przypomniano zapisy Konwencji o prawach dziecka. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne oraz wykonali różne prace plastyczne związane z prawami dziecka. W swoich wypowiedziach uczniowie podkreślali, że choć na świecie dzieci różnią się między sobą kolorem skóry, wyznaniem czy pochodzeniem, to każde z nich powinno mieć takie same prawa, które zawsze  będą respektowane. Bo jak powiedział Janusz Korczak: Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.