„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”.
Jan Paweł II

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i energię, działając na rzecz osób potrzebujących. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu do którego należy młodzież chętna do bezinteresownej pomocy innym, wspierająca wiele charytatywnych inicjatyw.
Serdecznie Wam dziękujemy za to, że jesteście, że jest Was tak wielu i że potraficie dać siebie innym.
Wszystkim naszym Wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy podziękować za szlachetną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi. Życzymy Wam też nieustającej satysfakcji, radości i poczucia spełnienia w podejmowanych przez Was działaniach.

Opiekunowie SKW