Najpierw klasa V, w przygotowanym przez siebie przedstawieniu, pokazała krótką historię chorującej Pani Ziemi, ucząc nas, jak stać się lekarzem dla tak pięknej pacjentki.

Później ekodoradca z Gminy Czernichów, pani Agnieszka Smaga, opowiedziała o działaniach podejmowanych przez gminę w celu zapewnienia dobrego stanu naszego środowiska, szczególnie podkreślająć rolę odnawialnych źródeł energii.

Na koniec wszyscy włączyliśmy się do zorganizowanej przez Gminę Czernichów akcji „100 dębów na 100-lecie niepodległości Polski”. Dęby przyjęły imiona Józef i Ignacy na cześć dwóch ważnych dla naszego kraju postaci. Zaszczyt posadzenia drzewek przypadł przewodniczącemu Rady Uczniowskiej- Kamilowi Pieniążkowi z klasy 5 oraz jednej z najzdolniejszych naszych uczennic, Julii Rams z klasy 6.