Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Akcja dała również możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji
było zwrócenie uwagi osób dorosłych na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych.

W naszej szkole promowaniem tych inicjatyw zajęła się klasa II, wraz z wychowawcą. Przez cały październik w szkole działał odblaskowy patrol, dzieci chodziły po klasach i sprawdzały czy wszyscy uczniowie tego dnia są wyposażeni w odblaski,  ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Uwieńczeniem tej akcji była wycieczka uczniów klasy II wraz z wychowawcą po najbliższej okolicy. Wszyscy ubrani w odblaskowe kamizelki, zachęcali do noszenia elementów odblaskowych napotkanych przechodniów. A tym, który ich nie posiadali, wręczali odblask i instruowali jak go nosić.  Poprzez zorganizowanie odblaskowego patrolu, daliśmy przykład mieszkańcom i tym samym przyczyniliśmy się choć w małym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze w naszej okolicy. Ponadto w szkole  odbył się konkurs plastyczny  kierowany do uczniów klas I-VIII. Był to ciekawy sposób na przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Na zakończenie akcji uczniowie klas młodszych wzięli udział w pokazie odblaskowej mody. Wszyscy pokonali się, że na drodze odblaskowe ubranie jest nie tyko bezpieczne, ale też modne.