Tegoroczne wakacje – wyjątkowo długie – dobiegły końca.

Zanim na dobre uczniowie rozpoczną dziesięciomiesięczny cykl nauczania, dziś spotkali się  z wychowawcami, zapoznali się z planem zajęć i wzięli udział w inauguracji roku szkolnego.
 Dla części z nich dzisiejsza uroczystość to pierwszy krok na edukacyjnej ścieżce, inni rozpoczynają ostatni etap nauki w szkole  podstawowej.
Wszystkim uczniom życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w nauce!

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Rusocicach