Boleśnie odczuwamy tę stratę, gdyż tacy wyjątkowi ludzie nie zdarzają się często. Posiadał wiedzę i doświadczenie, którymi służył pomocą. W każdej sytuacji można było na Niego liczyć. Znaliśmy Go jako człowieka nie tylko godnego zaufania i szlachetnego ale również pozytywnie nastawionego do życia i ludzi.

Trudno znaleźć słowa pociechy w tak trudnych chwilach.
Prosimy Rodzinę, aby przyjęła od nas wyrazy szczerego współczucia.
Z wyrazami ogromnego żalu Społeczność Szkoły Podstawowej
w Rusocicach.