Rok szkolny 2019/2020 zakończy się w piątek 26 czerwca, ale nie będzie to dzień tradycyjnego zakończenia roku szkolnego i uroczystego wręczania świadectw oraz nagród.
Ze względu na wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa, konieczności przestrzegania obowiązującego wciąż reżimu sanitarnego, odbiór świadectw przez wszystkich uczniów jednocześnie w dniu 26 czerwca jest praktycznie niemożliwy.
Dlatego też zorganizowaliśmy odbiór świadectw i nagród w różnych salach i o różnych godzinach dla poszczególnych klas. Szczegóły odbioru zostały podane w dzienniku elektronicznym.

Ksiądz Leszek Mateja – proboszcz parafii zaprasza na mszę św. na zakończenie roku szkolnego w niedzielę 28 czerwca 2020 roku na godz. 9.00.

Przypominam także o oddawaniu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.