Szanowni Państwo!

Informuję, iż z powodu braku kadry pedagogicznej zarówno w przedszkolu jak i w szkole,  od 26.10.2020 r. (poniedziałek) w przedszkolu  nadal będzie funkcjonował 1 oddział mieszany wiekowo. Ograniczone zostają również godziny pracy przedszkola tj. od 7.30 – 14.00. W związku z tym, że liczba miejsc w przedszkolu z w/w powodu jest ograniczona (tylko 25 miejsc), nadal proszę o zatrzymanie    w domach tych dzieci, którym Państwo jesteście w stanie zapewnić opiekę.

Klasy I – III będą miały również zmienione godziny zajęć. Ograniczone zostają również godziny pracy świetlicy. Dokładne informacje będą podane w e-dzienniku.

Powyższe decyzje podjęto w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

O dalszych rozwiązaniach będę informować na bieżąco, będą one uzależnione od stanu zdrowia nauczycieli.

Z poważaniem dyrektor szkoły Ewa Chodźko