Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu serdecznie zaprasza na wykład online: ,,Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku…” Cyprian Norwid – patron roku 2021, który odbędzie się 16 marca (wtorek) o godzinie 17:00. Wygłosi go pani dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie zostaną zakończone co najmniej godzinę przed jego rozpoczęciem.

Formularz zgłoszeniowy http://www.bptorun.edu.pl/lime26/index.php/464362?lang=pl


„Jest to już drugie wydarzenie zorganizowane przez nas w ramach cyklu
„Świętujemy w doborowym towarzystwie”, który jest jednym z naszych sposobów na świętowanie, przypadającego w tym roku, jubileuszu stulecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Wystąpienie będzie między innymi okazją do przybliżenia odbiorcom życia i twórczości Cypriana Norwida, który, z uwagi na dwusetną rocznicę urodzin, został ustanowiony jednym z patronów roku 2021. Poeta, który wyprzedzał swoją epokę i nie został w pełni doceniony za życia, dziś wciąż odkrywany jest na nowo, a europejski wymiar jego twórczości coraz częściej dostrzega się także poza granicami Polski. Czasem pobrzmiewają jednak nadal głosy, że Norwid to poeta trudny. W wystąpieniu poruszana zostanie zatem także problematyka sposobu czytania jego dzieł, między innymi w praktyce szkolnej. Nie zabraknie krótkiego zarysu dziejów obecności Norwida w szkole i trudności, na jakie napotykano przy lekturze Norwidowskich utworów. Pojawią się też konkretne inspiracje i pomysły do wykorzystania w czasie analizy i interpretacji dzieł poety.

dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz– filolog polski, klasyczny i germański, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, norwidolog, autorka nagrodzonej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów i wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM rozprawy Antyczny Rzym Norwida, a także szeregu artykułów publikowanych m. in. w czasopiśmie ,,Studia Norwidiana”, nauczyciel mianowany w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół w Mogilnie, wykładowca”.

 

http://bptorun.edu.pl/748/?fbclid=IwAR0ESFdflCNJFpRZVwgmHAYwswjt4PGCKqdm3B9rYia9rOvyFoU4hBo7wnU