Uczniowie klasy czwartej zdawali egzamin na kartę rowerową. Egzamin składa się z części teoretycznej, czyli testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz z części praktycznej, czyli jazdy na rowerze. Gratulujemy wszystkim, którzy spełnili wymagania i pomyślnie zdali egzamin na kartę rowerową