21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Należy jednak pamiętać, że język polski należy pielęgnować i poprawnie się nim posługiwać również przez pozostałe dni w roku.

Oto kilka ciekawostek o języku polskim. Czy wiecie, że…

Język polski, obok chińskiego, węgierskiego i fińskiego, jest jednym z najtrudniejszych do nauki języków świata. Podobno Tolkien znający bardzo wiele języków, nie nauczył się go, gdyż stwierdził, że jest dla niego za trudny.

Na całym świecie po polsku mówi około… 50 mln ludzi!  Duże polskojęzyczne społeczności znajdziemy m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii.

Najstarsze zdanie zapisane w języku polskim pochodzi z 1270 roku. Znajduje się ono na karcie 24 Księgi Henrykowskiej; brzmi: ,,Daj ać, ja pobruszę, a ty poczywaj”, co znaczy ,,Daj, niech ja pomielę (pokręcę żarna), a ty odpoczywaj”.

Polski alfabet powstał na bazie pisma łacińskiego. Dzieje jego powstania są burzliwe. Na przestrzeni wieków ulegał licznym zmianom. Obecnie polski alfabet składa się z 32 liter. Dziewięć z nich ma znaki diakrytyczne, czyli graficzne znaki występujące w wielu systemach pisma, umiejscowione nad lub pod literą albo obok lub wewnątrz niej. Zmieniają one sposób odczytu litery i tworzą przez to zupełnie nową. W nasz alfabet nie wliczają się: Qq, Vv i Xx. Występują tylko w słowach obcego pochodzenia, czyli zapożyczeniach. Każda litera polskiego alfabetu występuje zarówno w formie majuskuły (wielkiej litery), jak i minuskuły (małej).

Tylko w języku polskim znajdują się litery: ą, ę, ż.

Zażółć gęślą jaźńto żartobliwe, najkrótsze zdanie zawierające wszystkie znaki diakrytyczne języka polskiego. Wykorzystywane jest powszechnie do sprawdzania obsługi polskiego alfabetu w fontach i programach komputerowych. Zdanie jest poprawne gramatycznie, ale nie przekazuje sensownej treści.

Nasz alfabet pełni nie tylko funkcję użytkową. Można go uznać za dzieło sztuki. Podobno Helena Modrzejewska, deklamując polski alfabet, wprawiała w zachwyt amerykańskie salony.

Zapraszamy  do sprawdzenia swojej wiedzy ze znajomości języka polskiego oraz do zabaw językowych. Znajdziecie je pod linkami:                                                   https://polszczyzna.pl/quiz-interpunkcyjny/                                                                                                                                                                                                                  https://view.genial.ly/602d86d1dc91990dbe532596?fbclid=IwAR2S9CJT2pljENtfo1RMtSfCrBPMlk9BQemGeYaLaMN6ccNbqFL9wHIo2Js                                                                                                                 https://jutropolski.wordpress.com/2021/02/18/turniej-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-jezyka-ojczystego/?fbclid=IwAR1En1R1c5mq2zIvL2JpwG4Ub4g8FV1x7CVAsj6lc_xub52X9M5HaiTrZ6k

 

Źródło: https://urocznica.pl/ciekawostki-o-jezyku-polskim   / https://polszczyzna.pl/sprawdz-czy-rozwiazesz-quiz-ortograficzno-fleksyjny/