Dziś w szkole odbyło się oficjalne przyjęcie uczniów klasy pierwszej do grona czytelników naszej biblioteki.

Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy na temat biblioteki: kto w niej „mieszka”, gdzie jeszcze możemy spotkać książki, czym różni się biblioteka od księgarni, biblioteka domowa od biblioteki szkolnej. Nauczyciel – bibliotekarz przedstawił krótko różnicę między wypożyczalnią i czytelnią, wprowadził termin „księgozbiór podręczny”, zapoznał przyszłych czytelników z regulaminem biblioteki. Pokazał, w których miejscach książki znajduje się pieczątka, omówił jej przeznaczenie. Następnie zaprezentował książki zniszczone przez dzieci, stało się to pretekstem do rozmowy o tym, w jaki sposób należy korzystać z książek, by mogły jeszcze służyć innym. Dzieci same wymieniły czynności, których należy unikać.

Pierwszoklasiści po powtórzeniu za nauczycielem-bibliotekarzem słów uroczystego przyrzeczenia: „Będę kochać i szanować książki. Pilnować, aby inni je szanowali” zostali pasowani na czytelników biblioteki. Każdy otrzymał   pamiątkowy kubek oraz zakładkę do książki. Na zakończenie spotkania uczniowie wypożyczyli pierwszą książkę.