Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji nasza biblioteka zorganizowała dwa konkursy- plastyczny i literacki- pod wspólnym tytułem „Wiosna, ach to Ty!”

Tematem konkursu plastycznego, adresowanego do uczniów klas 1-3, było wykonanie pracy o tematyce wiosennej, zainspirowanej budzącą się do życia przyrodą.

Każdy uczestnik mógł dostarczyć do 1 kwietnia br. tylko jedną, samodzielnie wykonaną, pracę plastyczną.

Komisja, oceniając prace, brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematem konkursu, walory estetyczne, jakość wykonanej pracy, oryginalność podejścia do tematu.

W konkursie literackim, adresowanym do uczniów klas 4-8, mogły wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i w czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. Uczestnik mógł dostarczyć tylko jeden wiersz.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa wg kryterium: długość utworu, bogactwo środków artystycznego wyrazu, poprawność językowa i stylistyczna, oryginalność ujęcia tematu.

Wyniki konkursów wkrótce.