30 kwietnia w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia, która była poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy V oraz VII zaprezentowali specjalnie przygotowany występ słowno-muzyczny, który stanowił główną część obchodów. Podczas akademii uczniowie przypomnieli zgromadzonym tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku, które miało ogromne znaczenie dla polskiej historii. W przystępny sposób wyjaśnili, dlaczego ten dzień jest tak ważny dla wszystkich Polaków, podkreślając, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Zaznaczono również, że głównym zadaniem Sejmu Czteroletniego było uporządkowanie spraw ustrojowych Rzeczypospolitej, co obejmowało regulację praw i obowiązków mieszkańców oraz zasady władzy państwowej. Tradycyjnie, patriotyczne apele związane ze świętami narodowymi są ważnym elementem życia szkolnego, co stanowi doskonałą okazję do rozmów o wartościach takich jak Ojczyzna i patriotyzm.