Uczniowie klasy piątej przygotowują się do tegorocznego egzaminu na kartę rowerową (a czwartej za niecały rok czyli maj – czerwiec 2021 roku).
Egzamin teoretyczny na kartę rowerową zawiera 25 pytań jednokrotnego wyboru dopuszczalna liczba błędów 5.