14 października to Dzień Urodzin Kubusia Puchatka obchodzony w rocznicę pierwszego wydania książki Alana Alexandra Milne’a w 1926 roku. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała w Miesiącu Bibliotek konkurs literacko – plastyczny dla klas 1-8 pt. KARTKA URODZINOWA DLA KUBUSIA PUCHATKA

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej, rozwijanie umiejętności plastycznych i językowych oraz promocja szkolnych talentów.

Konkurs polegał na wykonaniu dla Kubusia Puchatka kartki urodzinowej w dowolnej technice plastycznej. Kartka musiała zawierać życzenia. Zgłoszono 16 prac.

Komisja oceniła prace pod względem zgodności z tematem konkursu, kompozycji,  kreatywności, oryginalności i poprawności językowej.

Wyniki konkursu:

w kategorii: klasy I-III

I miejsce: Antonina Kołodziej (kl. 3), II miejsce (ex aequo): Jakub Morawski (kl.2), Maja Knapik (kl.2), Magdalena Bolech (kl. 2);

w kategorii: klasy IV – VIII wyróżniono kartkę Jadwigi Kołodziej (kl.6) oraz kartkę Maksymiliana Morawskiego (kl.5).