Dotarliśmy do końca realizując ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”,
który miał na celu skierować uwagę i działania dzieci w obszar emocji, wykorzystując do
tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami.
Nauczyciele w tym projekcie stali się przewodnikami dziecka po świecie emocji, używając
do tego celu różnych dziedzin sztuki.
Projekt i jego działania w założeniach osadzone były w duchu arteterapii i mindfulness
(bycia tu i teraz) – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy
czerpali pełnymi garściami!

ZADANIA

Realizacją projektu było przeprowadzenie co miesiąc minimum jednych zajęć/aktywności/
ćwiczenia z użyciem wybranej dziedziny sztuki, odnoszącej się do przypisanej w danym
miesiącu emocji.
Zadania projektowe realizowane były:
od 1.10.2023 r. do 31.05.2024 r.
8 miesięcy – 8 zadań – 8 emocji – 8 dziedzin sztuki
Sztuka jest wtedy najpiękniejsza, gdy ma najwięcej swobody !!!!!!!!

LISTA EMOCJI:
PAŹDZIERNIK ZASKOCZENIE
LISTOPAD ŻAL
GRUDZIEŃ ZACHWYT
STYCZEŃ ZAZDROŚĆ
LUTY ODWAGA
MARZEC SPOKÓJ
KWIECIEŃ GNIEW
MAJ PODZIW

DZIEDZINY SZTUKI
(DO WYBORU)

SZTUKI PLASTYCZNE
RZEŹBA
TANIEC
MUZYKA
TEATR
FILM
FOTOGRAFIA
LITERATURA

Poprzez dany projekt związany ze sztuką wyzwalał on w
uczniach :

poczucie wartości, indywidualność, oryginalność, potrzeby tworzenia relacji osobowych i
uczestnictwa w grupie, przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w
tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, odkrywanie talentów, budowanie
więzi w grupie/klasie.