Nasza szkoła zaangażowała się w akcję „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach przedsięwzięcia uczniowie kl. V i VI wraz z nauczycielami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty.