Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Uczniowie siódmej i ósmej klasy włączyli się w uczczenie  kolejnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji przygotowali prezentacje, w których przybliżyli kilka faktów z historii Polski, m. in. okoliczności uchwalenia Konstytucji, wyjaśnienie znaczenia, jakie miało to wydarzenie dla naszego kraju.

Niech dzień 3 Maja będzie wspaniałą okazją, by uzmysłowić uczniom rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm.

Życzymy wszystkim, aby to święto umocniło  poczucie tożsamości narodowej oraz dumy bycia Polakiem.

 

Narodowe Święto Konstytucji 3 maja autorstwa Zofia Starowicz

 

Gazetka ścienna