Wieczór 11 listopada 2018, był szczególnym dnie dla naszej społeczności szkolnej i lokalnej. Dzieci i młodzież uroczyście upamiętniły niezwykły czas odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości. Okolicznościowy program, wypełniły piękne wiersze, pieśni patriotyczne, drama przedstawiająca drogi Polski do niepodległości. Nie zabrakło też przedszkolaków, którzy zaprezentowali pięknego krakowiaka. Wzruszeniom nie było końca, szczególnie podczas śpiewania „Roty”, Hymnu państwowego oraz pieśni zaaranżowanej, na tę okoliczność, przez pan Michała Gomułkę.