Nasi uczniowie, jak co roku włączyli się w akcję Sprzątanie Świata. Wszyscy – młodsi i starsi ruszyli na wyznaczone tereny, żeby pozbyć się wstydliwych “ozdób”. Z dużym zaangażowaniem wyszukiwali odpadów. Choć wydaje się, że śmieci jest nieco mniej niż w latach ubiegłych, to jednak niestety ciągle są (o czym świadczą liczne, pełne worki). Mamy nadzieję, że takie działania wpłyną na poprawę czystości w okolicy i kiedyś będą zupełnie zbędne. Dbajmy o naszą planetę każdego dnia!!!